ประเภทปู Crab


1. ปูเนื้อนึ่ง ใหญ่พิเศษ
Steamed Extra Large Whole Crab
2. ปูเนื้อเผา ใหญ่พิเศษ
Grilled Extra Large Whole Crab
3. ปูเนื้อผัดผงกระหรี่ ใหญ่พิเศษ *เมนูต้องลอง
Stir Fried Extra Large Whole Crab With Curry Powder *Recommended
4. ปูเนื้อผัดพริกเกลือ ใหญ่พิเศษ
Stir Fried Extra Large Whole Crab With Salt And Chilli
5. ปูเนื้อผัดพริกเผา ใหญ่พิเศษ
Stir Fried Extra Large Whole Crab With Chilli Paste Sauce
6. ปูเนื้อผัดพริกไทยดำ ใหญ่พิเศษ *เมนูต้องลอง
Stir Fried Extra Large Whole Crab With Black Pepper *Recommended
7. ปูเนื้ออบวุ้นเส้น ใหญ่พิเศษ
Baked Extra Large Whole Crab With Glass Noodle
8. ปูม้านึ่ง ใหญ่พิเศษ
Steamed Exta Large Spider Crab
9. ปูม้าผัดผงกระหรี่
Stir Fried Extra Large Spider Crab With Curry Powder
10. เนื้อปูผัดผงกระหรี่
Stir Fried Crab Meat With Curry Powder
11. ปูดอง
Marinated Crab

ราคาตามน้ำหนัก
Market Price
ราคาตามน้ำหนัก
Market Price
ราคาตามน้ำหนัก
Market Price
ราคาตามน้ำหนัก
Market Price
ราคาตามน้ำหนัก
Market Price
ราคาตามน้ำหนัก
Market Price
ราคาตามน้ำหนัก
Market Price
ราคาตามน้ำหนัก
Market Price
ราคาตามน้ำหนัก
Market Price
350

ราคาตามน้ำหนัก
Market Price

Service Charge 5%

* ราคาของรายการอาหารต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บ้านกลางน้ำ สาขา 2 บางกอก สแควร์ ( จตุจักรพระราม3 )
สำรองจองโต๊ะโทร / RESERVED : 02-682-7180, 02-682-7186
อีเมล / E-mail : Baanklangnam2@gmail.com


บ้านกลางน้ำ สาขา 1 พระราม 3 ซอย 14 โทร: 02-292-0175, 02-292-2037
อีเมล / E-mail : Baanklangnam1.restro@gmail.com

บ้านกลางน้ำ สาขา 3 กิ่งแก้ว-สุวรรณภูมิ โทร : 02-175-1576-7 , 098-346-6095 แฟ็กซ์ / Fax: 02-175-1578
อีเมล / E-mail : Baanklangnam.suvarnabhumi@gmail.com